Giải pháp phần cứng

Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
ESC LIVA X MINI PC 1 3,475,000 3,475,000 Máy thu ngân
LCD 18.5" PHILIPS 193V5LSB 1 1,590,000 1,590,000
LOGITECH WIRELESS MK220 1 362,000 362,000
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
Tablet MASSTEL Tab 1000 WHITE 1 2,900,000 2,900,000 Màn hình bếp
11,167,000
Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
ESC LIVA X MINI PC 1 3,475,000 3,475,000 Máy thu ngân
LCD 18.5" PHILIPS 193V5LSB 1 1,590,000 1,590,000
ASUS VIVO Stick TS-10 1 3,790,000 3,790,000 Máy trong bếp
Tivi LED SKYWORTH 24" 24E510 1 2,690,000 2,690,000
LOGITECH WIRELESS MK220 1 362,000 362,000
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
Két đựng tiền APOS 1404 1 1,140,000 1,140,000 Két tiền
Tablet MASSTEL Tab 1000 WHITE 1 2,900,000 2,900,000 Màn hình bếp
ASUS X014D Zenfone Go 4.5 Plus 1 2,190,000 2,190,000 Mobile cho phục vụ
21,339,000
Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Lenovo YOGA 500-80N600A4VN 1 10,790,000 10,790,000 Laptop thu ngân
ASUS VIVO Stick TS-10 1 3,790,000 3,790,000 Máy trong bếp
Tivi LED SKYWORTH 24" 24E510 1 2,690,000 2,690,000
LOGITECH WIRELESS MK220 1 362,000 362,000
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
Két đựng tiền APOS 1404 1 1,140,000 1,140,000 Két tiền
Tablet MASSTEL Tab 1000 WHITE 1 2,900,000 2,900,000 Màn hình bếp
ASUS X014D Zenfone Go 4.5 Plus 1 2,190,000 2,190,000 Mobile cho phục vụ
Modem Wifi 3G Huawei B683 1 1,550,000 1,550,000 Dự phòng Internet
Sim 3G Viettel 3 70,000 210,000
31,724,000
Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
ESC LIVA X MINI PC 1 3,475,000 3,475,000 Máy thu ngân
LCD 18.5" PHILIPS 193V5LSB 1 1,590,000 1,590,000
LOGITECH WIRELESS MK220 1 362,000 362,000
Webcam Logitech C170 1 405,000 405,000
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
8,672,000
Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
ESC LIVA X MINI PC 1 3,475,000 3,475,000 Máy thu ngân
LCD 18.5" PHILIPS 193V5LSB 1 1,590,000 1,590,000
LOGITECH WIRELESS MK220 1 362,000 362,000
Webcam Logitech C170 1 405,000 405,000
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
Quét mã vạch 1D KingPos SL-1300 1 1,300,000 1,300,000 Máy quét mã vạch sản phẩm
Két đựng tiền APOS 1404 1 1,140,000 1,140,000 Két tiền
11,112,000
Thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Lenovo YOGA 500-80N600A4VN 1 10,790,000 10,790,000 Laptop thu ngân
Dataprint KP-C9F 1 2,800,000 2,800,000 Máy in bill
Giấy in nhiệt 5 8,000 40,000
Quét mã vạch 1D KingPos SL-1300 1 1,300,000 1,300,000 Máy quét mã vạch sản phẩm
Két đựng tiền APOS 1404 1 1,140,000 1,140,000 Két tiền
Xprinter XP-350B 1 3,550,000 3,550,000 Máy in tem sản phẩm
Giấy decal cảm nhiệt trực tiếp 3 95,000 285,000
Modem Wifi 3G Huawei B683 1 1,550,000 1,550,000 Dự phòng Internet
Sim 3G Viettel 3 70,000 210,000
21,665,000